Šta Je Socijalizam

Sadržaj:

Šta Je Socijalizam
Šta Je Socijalizam

Video: Šta Je Socijalizam

Video: Šta Je Socijalizam
Video: Zašto Kapitalisti Mrze Socijalizam 2023, Marš
Anonim

Socijalizam je vrsta vlade koja se zasniva na principima pravične raspodjele javnih dobara. U istoriji čovječanstva bilo je mnogo koncepata socijalističkog sistema i nekoliko primjera njihove praktične primjene.

Šta je socijalizam
Šta je socijalizam

Instrukcije

Korak 1

Izraz "socijalizam" prvi se put pojavljuje u Individualizmu i socijalizmu Pierrea Lerouxa (1834) kao labavi koncept. Suprotstavljajući se individualizmu, Leroux nudi nešto slično principu koncilijarstva u ruskoj tradiciji. Prvim teoretičarima socijalističkih ideja može se smatrati Hegel, Saint-Simon, kasnije je ova tema pokrenuta u radovima Fouriera, Proudhona. Principi socijalizma podrazumijevaju uklanjanje eksploatacije čovjeka od strane čovjeka (karakteristično za kapitalizam) i odbacivanje privatnog vlasništva.

Korak 2

Krajem 19. vijeka oblikovao se anarhistički pravac socijalizma (najjasnije ga predstavljaju Bakunjin, Kropotkin). Anarhisti su vjerovali da je poštena raspodjela robe u principu nemoguća sve dok postoji država. Stoga je, prema njihovom mišljenju, potrebno težiti njegovom uklanjanju.

Korak 3

Najpoznatije tumačenje ideja socijalizma pripada njemačkom filozofu i ekonomisti Karlu Marxu. U njegovoj teoriji društveno-ekonomskih formacija (to jest povijesno formiranih oblika), socijalizam je međufaza između kapitalizma i komunizma. Marx je kritizirao kapitalizam: (sredstva za proizvodnju koncentrirana su u rukama manjine, dakle - radnici nisu vlasnici rezultata svog rada, a jaz između bogatih i najsiromašnijih slojeva stanovništva se povećava), i vidio je komunizam kao model pravednog društva. Da bi to učinio, predložio je prenošenje zemljišnih resursa u ruke države, postupno brisanje granice između grada i sela i postepeno uništavanje klasnog društva proletarizacijom stanovništva. Za razliku od anarhista, marksisti su priznali mogućnost uspostavljanja socijalizma na demokratski, a ne revolucionaran način.

Korak 4

U širem kontekstu, korijeni socijalizma kao pravednog društva sežu u antiku. Sličan sistem uređenja opisao je Platon u svojoj "Državi": svaki član društva zauzima položaj koji mu je dodijeljen, radeći na polju koje najbolje odgovara njegovim mogućnostima. Tada se tema ponovno pojavila u renesansi: u djelima T. Mora (njegova "Utopija" - odnosno "mjesto koje ne postoji" dalo je ime cijelom pokretu), T. Campanelle i drugih autora.

Korak 5

Pravo oličenje socijalističkih ideja dogodilo se u Rusiji nakon Oktobarske revolucije, kao i u nekim zemljama Istočne Evrope, Latinske Amerike, Kine i niza drugih država. U većini njih ideje marksističko-lenjinističke ideologije pokazale su se nisko efikasnima. U isto vrijeme, u državama sjeverne Evrope, od kraja 20. vijeka, socijalističke stranke su redovno bile na vlasti, pružajući, putem visokih poreza, proračunska sredstva za većinu društveno značajnih institucija (obrazovanje, zdravstvo, podrška za siromašno). Međutim, ovaj se model često kritizira.

Popular po temi